Politica de Confidentialitate

Politica de confidentialitate in privinta datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, MikePlayRo SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Vanzatorul colecteaza date cu caracter personal numai cu acordul voluntar, expres al Utilizatorului, in urmatoarele scopuri:

– expedierea produselor si facturarea serviciilor

– trimiterea de newsletter

– rezolvarea anularilor, a retururilor

– asigurarea accesului utulizatorului pe site-ul www.mikeplay.ro

Politica prelucrarii datelor cu caracter personal


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, MikePlayRo SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.

MikePlayRo SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.mikeplay.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)

Dreptul de obtine de la MikePlayRo SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de MikePlayRo SRL.;

Dreptul de a obtine de la MikePlayRo SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

Dreptul de a obtine de la MikePlayRo SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

Dreptul de va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, care v-au fost incalcate;

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

MikePlayRo SRL garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre MikePlayRo SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catre MikePlayRo SRL nu implica obligativate din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii acestora din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@mikeplay.ro

MikePlayRo SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. MikePlayRo SRL  nu poate fi facuta raspunzatore in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de  in scopul precizat in prezentul document.